ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » நிலையான வருமானம் பெற விரும்பும் மூத்த குடிமக்களுக்கான அரசின் முதலீட்டு திட்டங்கள்.!

நிலையான வருமானம் பெற விரும்பும் மூத்த குடிமக்களுக்கான அரசின் முதலீட்டு திட்டங்கள்.!

Government Investment Schemes Senior Citizens | அரசு சார்பில் மூத்த குடிமக்களுக்காக பல முதலீட்டு திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இவை மூலம் மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் செலவுகளை பார்த்து கொள்ள கூடுதல் நிதி கிடைக்கும்.