Home » photogallery » business » GOVERNMENT INFUSES RS 48239 CRORE IN 12 PSU BANKS

12 பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு ரூ.48,239 கோடி நிதி மூலதனம் அளிக்கும் மத்திய அரசு!

மத்திய அரசு 12 பொதுத்துறை வங்கி நிறுவனங்களுக்கு 48,239 கோடி ரூபாய் மூலதனத்தை வழங்கப் புதன்கிழமை அனுமதி அளித்துள்ளது. எனவே எந்த வங்கிக்கு எவ்வளவு மூலதனம் கிடைக்கிறது என்று இங்குப் பார்க்கலாம்.