ஹோம் » போடோகல்லெரி » வணிகம் » ரெப்போ ரேட் மாற்றத்திற்கு பின் உங்கள் முதலீடுகளுக்கு அதிக வட்டி கொடுக்கும் வங்கிகள் இவை!

ரெப்போ ரேட் மாற்றத்திற்கு பின் உங்கள் முதலீடுகளுக்கு அதிக வட்டி கொடுக்கும் வங்கிகள் இவை!

44 நாட்களை முதிர்வு காலமாக கொண்ட பிக்ஸட் டெபாசிட் திட்டங்களுக்கு 45 பாயிண்ட் அடிப்படையில் வட்டி விகிதத்தை இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி அதிகரித்துள்ளது.