ஹோம் » போடோகல்லெரி » ஆட்டோமொபைல் » கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

 • 120

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  2020 மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் இந்தியாவில் Lxi, Vxi, Zxi, Zxi + மற்றும் Zxi + Dual Tone ஆகிய ஐந்து வகைகளில் அறிமுக விலையாக ரூ.7.34 லட்சம் (எக்ஸ்-ஷோரூம், டெல்லி) விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

  MORE
  GALLERIES

 • 220

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 320

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 420

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 520

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 620

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 720

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 820

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 920

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1020

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1120

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1220

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1320

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1420

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1520

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1620

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1720

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1820

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 1920

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 2020

  கார் பிரியர்களே... வந்துவிட்டது மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல்...!

  இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள மாருதி சுசுகி விட்டாரா பிரெஸ்ஸா பெட்ரோல் (Image: Arjit Garg/News18.com)

  MORE
  GALLERIES