முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைந்த விலையில் விற்கப்படும் டாப் 5 இருசக்கர வாகனத்தின் தொகுப்பு

 • 119

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  ரூ.70,000-க்கும் குறைவான பட்ஜெட் பைக்குகள்

  MORE
  GALLERIES

 • 219

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj CT 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 319

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj CT 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 419

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj CT 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 519

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj Platina 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 619

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj Platina 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 719

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj Platina 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 819

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Bajaj Platina 100. (Image source: Bajaj)

  MORE
  GALLERIES

 • 919

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Hero HF Deluxe. (Image source: Hero MotoCorp)

  MORE
  GALLERIES

 • 1019

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Hero HF Deluxe. (Image source: Hero MotoCorp)

  MORE
  GALLERIES

 • 1119

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Hero HF Deluxe. (Image source: Hero MotoCorp)

  MORE
  GALLERIES

 • 1219

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Hero HF Deluxe. (Image source: Hero MotoCorp)

  MORE
  GALLERIES

 • 1319

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Hero HF Deluxe. (Image source: Hero MotoCorp)

  MORE
  GALLERIES

 • 1419

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Honda CD 100. (Image source: Honda)

  MORE
  GALLERIES

 • 1519

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Honda CD 100. (Image source: Honda)

  MORE
  GALLERIES

 • 1619

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  Honda CD 100. (Image source: Honda)

  MORE
  GALLERIES

 • 1719

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  TVS Sport. (Image source: TVS)

  MORE
  GALLERIES

 • 1819

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  TVS Sport. (Image source: TVS)

  MORE
  GALLERIES

 • 1919

  இந்தியாவில் ரூ.70,000-க்கும் குறைவான விலையில் சிறந்த டாப் 5 பைக்ஸ்

  TVS Sport. (Image source: TVS)

  MORE
  GALLERIES