முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

ஹீரோ இம்பள்ஸ் பைக்கின் அப்டேட் செய்யப்பட்ட பதிப்பாகவே நாளை வெளியாக உள்ளது ஹீரோ X பல்ஸ் 200.

 • News18
 • 19

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 29

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 39

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 49

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 59

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 69

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 79

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 89

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 99

  நாளை வெளியாகிறது ஹீரோ X பல்ஸ் 200..!

  ஹீரோ X பல்ஸ் 200 (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES