முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

 • News18
 • 110

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  89-வது ஜெனிவா சர்வதேச மோட்டார் கண்காட்சியில் புதிய புகாட்டி La voiture Noire. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 210

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  பறக்கும் கார் என்றழைக்கப்படும் PAL-V Liberty Pioneer Edition. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 310

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  Arcfox Arcfox-GT. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 410

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  புதிய ஃபெராரி F8 Tributo. (Image: Reuters)

  MORE
  GALLERIES

 • 510

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  சீட் மினிமோ. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 610

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  மெக்லரென் ஸ்பீடுடெயில். (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 710

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  ’லைஃப் ஸ்போர்ட்’. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 810

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  ’இமாஜின்’ கான்செஃப்ட். (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 910

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  Continental GT Number 9 Edition by Mulliner. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES

 • 1010

  ஜெனிவா சர்வதேச கண்காட்சியில் அசத்திய சூப்பர் கார்களின் அணிவகுப்பு!

  டாடா மோட்டார்ஸின் ‘பஸ்சார்டு’. (Image: AP)

  MORE
  GALLERIES