முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

CES 2019 விழாவில் Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

 • News18
 • 18

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 28

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 38

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 48

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 58

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 68

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 78

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES

 • 88

  Bell Nexus-ன் பறக்கும் டாக்சி!- CES 2019 விழா புகைப்படத் தொகுப்பு

  பறக்கும் டாக்சி (Image: Manav Sinha/News18.com)

  MORE
  GALLERIES