முகப்பு » புகைப்பட செய்தி » ஆட்டோமொபைல் » காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

ஏசி பட்டன் அருகே இருக்கும் மற்றொரு பட்டன் குறித்து பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது. வளைந்த அம்புக்குறி அடையாளத்துடன் இருக்கும் அந்த ஏசி பட்டன் எதற்கு தெரியுமா?

 • 17

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  காருக்குள் ஏறியதும் அனைவரும் ஏசியைத் தான் முதலில் ஆன் செய்வோம். குறிப்பாக சம்மர் நேரத்தில் ஏசி இல்லாமல் கார் பயணம் கஷ்டமான ஒன்று. காருக்குள் இருக்கும் ஏசிக்கான பட்டன் அனைவருக்கும் தெரியும் . ஆனால் ஏசி பட்டன் அருகே இருக்கும் மற்றொரு பட்டன் குறித்து பெரும்பாலானோருக்கு தெரியாது. வளைந்த அம்புக்குறி அடையாளத்துடன் இருக்கும் அந்த ஏசி பட்டன் எதற்கு தெரியுமா?

  MORE
  GALLERIES

 • 27

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  அந்த பட்டன் காற்று மறுசுழற்சிக்கானது. காற்று மறுசுழற்சி என்பது கார் ஏசியின் ஒரு சிறப்பு அம்சமாகும். எனவே காற்று மறுசுழற்சி எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதை அறிந்து கொள்வோம்.

  MORE
  GALLERIES

 • 37

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  காற்று மறுசுழற்சி பட்டனைஅழுத்துவதன் மூலம் காரின் காற்று மறுசுழற்சி அமைப்பு செயல்படத் தொடங்குகிறது. காருக்கு வெளியே காற்று மிகவும் சூடாக இருக்கும்போது இந்த அம்சம் கோடையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

  MORE
  GALLERIES

 • 47

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  உண்மையில், கோடைக்காலத்தில் காரின் ஏசி, வெளியில் இருந்து வரும் அனல் காற்றை இழுத்து குளிர்விக்கப் கஷ்டப்படும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், ஏசி மூலம் காரை குளிர்விக்க நீண்ட நேரம் எடுக்கும்.

  MORE
  GALLERIES

 • 57

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  மறுபுறம், காற்று மறுசுழற்சி பயன்படுத்தப்பட்டால், அது சில நிமிடங்களில் காரை குளிர்விக்கும். அதாவது, மறுசுழற்சி பட்டன் இயக்கப்பட்டால், காரின் ஏசி, வெளிப்புறக் காற்றைப் பயன்படுத்தாது. காருக்குள் இருக்கும் காற்றை மீண்டும் பயன்படுத்துகிறது.

  MORE
  GALLERIES

 • 67

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!

  கார் குளிர்ந்தவுடன் காற்று மறுசுழற்சியை நிறுத்தி வழக்கமான ஏசியை இயக்கலாம்.

  MORE
  GALLERIES

 • 77

  காரில் இருக்கும் இந்த பட்டன் ஏன் தெரியுமா? 99% பேருக்கு தெரியாத விவரம் இது!


  குளிர்காலத்தில் காற்று மறுசுழற்சி அதிகம் பயன்படாது. இருப்பினும், குளிர்காலத்தில், கண்ணாடியிலிருந்து மூடுபனியை அகற்ற, காரின் கேபினுக்குள் மறுசுழற்சி பயன்படுத்தப்படுகிறது

  MORE
  GALLERIES