2023-ல் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள டாப் 4 செடான்களின் பட்டியல்..!

டாப் 4 கார்கள்..!
Skoda Slavia மற்றும் VW Virtus செடான்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், இந்த செக்மென்ட் மீண்டும் புத்துயிர் பெற்றுள்ளது. வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் செடான்கள் மீண்டும் பிரபலமடைந்து வருவது போல் தோன்றுகிறது