ஹோம் /நியூஸ் /தமிழ்நாடு /

சிவகங்கையில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார்?

சிவகங்கையில் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் யார்?

சிவகங்கை தொகுதியை தவிர மற்ற தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதானால் சிவகங்கை தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகாரித்துள்ளது.

சிவகங்கை தொகுதியை தவிர மற்ற தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதானால் சிவகங்கை தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகாரித்துள்ளது.

சிவகங்கை தொகுதியை தவிர மற்ற தொகுதிகளுக்கு காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதானால் சிவகங்கை தொகுதியில் யார் போட்டியிடுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகாரித்துள்ளது.

  • 1 minute read
  • Last Updated :
First published: