ஹோம் /நியூஸ் /தமிழ்நாடு /

தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழை - 3வது நாளாக தேங்கியுள்ள மழை நீரால் மக்கள் அவதி

தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழை - 3வது நாளாக தேங்கியுள்ள மழை நீரால் மக்கள் அவதி

Chennai Rain | சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக முடிச்சூர், அமுதம் நகரில் 3 வது நாளாக தேங்கியுள்ள மழை நீரால் மக்கள் அவதி. மேலும் நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கவில்லை எனவும் வேதனை.

Chennai Rain | சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக முடிச்சூர், அமுதம் நகரில் 3 வது நாளாக தேங்கியுள்ள மழை நீரால் மக்கள் அவதி. மேலும் நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கவில்லை எனவும் வேதனை.

Chennai Rain | சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்துவரும் கனமழை காரணமாக முடிச்சூர், அமுதம் நகரில் 3 வது நாளாக தேங்கியுள்ள மழை நீரால் மக்கள் அவதி. மேலும் நிவாரணப்பொருட்கள் வழங்கவில்லை எனவும் வேதனை.

  • 1 minute read
  • Last Updated :
First published: