முகப்பு /செய்தி /ஆன்மிகம் / 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரதோஷ தேதிகளும் பூஜைக்கான நேரம் குறித்த முழு தகவல்கள்...

2022 ஆம் ஆண்டுக்கான பிரதோஷ தேதிகளும் பூஜைக்கான நேரம் குறித்த முழு தகவல்கள்...

சிவந் பிரதோஷம்

சிவந் பிரதோஷம்

Pradosham Calendar: 2022 ஆம் ஆண்டில் வரக்கூடிய 24 பிரதோஷ விரதங்களும் அவை எப்போது வருகின்றன என்பது பற்றிய முழு தகவல்களும் பூஜைக்கான நேரமும் பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துக் கொள்ளலாம்.

  • Last Updated :

2022ஆம் ஆண்டுக்கான அனைத்து பிரதோஷ விரத தேதிகளும் மற்றும் பிரதோஷ பூஜை நேரமும் பற்றிய முழு விவரங்கள்...

ஜனவரி 15சனிக்கிழமைசூரிய உதயம் : ஜனவரி 15, 7:14 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஜன 15, 5:57 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஜன 14, 10:19 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஜனவரி 16, 12:57 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஜன 15, 5:57 PM - ஜனவரி 15, 8:37 PM
ஜனவரி 29சனிக்கிழமைசூரிய உதயம் : ஜனவரி 29, 7:11 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஜன 29, 6:07 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஜன 29, 8:37 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஜன 30, 5:29 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஜன 29, 6:07 PM - ஜனவரி 29, 8:44 PM
பிப்ரவரி 14திங்கட்கிழமைசூரிய உதயம் : பிப் 14, 7:03 AMசூரிய அஸ்தமனம் : பிப்ரவரி 14, 6:18 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : பிப்ரவரி 13, 6:42 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : பிப்ரவரி 14, 8:28 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : பிப்ரவரி 14, 6:18 PM - பிப்ரவரி 14, 8:51 PM
பிப்ரவரி 28திங்கட்கிழமைசூரிய உதயம் : பிப் 28, 6:53 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Feb 28, 6:25 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Feb 28, 5:43 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Mar 01, 3:16 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Feb 28, 6:25 PM - பிப்ரவரி 28, 8:54 PM
மார்ச் 15செவ்வாய்சூரிய உதயம் : மார்ச் 15, 6:39 AMசூரிய அஸ்தமனம் : மார்ச் 15, 6:32 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Mar 15, 1:12 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : Mar 16, 1:40 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Mar 15, 6:32 PM - Mar 15, 8:57 PM
மார்ச் 29செவ்வாய்சூரிய உதயம் : மார்ச் 29, 6:26 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Mar 29, 6:37 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Mar 29, 2:38 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : Mar 30, 1:19 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Mar 29, 6:37 PM - Mar 29, 8:58 PM
ஏப்ரல் 14வியாழன்சூரிய உதயம் : ஏப்ரல் 14, 6:11 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Apr 14, 6:43 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Apr 14, 4:50 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Apr 15, 3:56 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Apr 14, 6:43 PM - Apr 14, 9:00 PM
ஏப்ரல் 28வியாழன்சூரிய உதயம் : ஏப்ரல் 28, 5:59 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Apr 28, 6:49 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Apr 28, 12:24 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Apr 29, 12:27 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Apr 6:498, PM - Apr 28, 9:03 PM
மே 13வெள்ளிக்கிழமைசூரிய உதயம் : மே 13, 5:50 AMசூரிய அஸ்தமனம் : மே 13, 6:55 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : மே 13, 5:27 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : மே 14, 3:23 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : மே 13, 6:55 PM - மே 13, 9:06 PM
மே 27வெள்ளிக்கிழமைசூரிய உதயம் : மே 27, 5:45 AMசூரிய அஸ்தமனம் : மே 27, 7:02 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : மே 27, 11:48 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : மே 28, 1:10 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : மே 27, 7:02 PM - மே 27, 9:10 PM
ஜூன் 12ஞாயிறுசூரிய உதயம் : ஜூன் 12, 5:44 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஜூன் 12, 7:08 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஜூன் 12, 3:24 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஜூன் 13, 12:27 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஜூன் 12, 7:08 PM - ஜூன் 12, 9:15 PM
ஜூன் 26ஞாயிறுசூரிய உதயம் : ஜூன் 26, 5:47 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஜூன் 26, 7:12 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஜூன் 26, 1:10 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஜூன் 27, 3:26 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஜூன் 26, 7:12 PM - ஜூன் 26, 9:19 PM
ஜூலை 11திங்கட்கிழமைசூரிய உதயம் : ஜூலை 11, 5:52 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Jul 11, 7:12 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Jul 11, 11:14 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Jul 12, 7:46 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Jul 11, 7:12 PM - Jul 11, 9:20 PM
ஜூலை 25திங்கட்கிழமைசூரிய உதயம் : ஜூலை 25, 5:58 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஜூலை 25, 7:08 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Jul 25, 4:16 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : Jul 26, 6:47 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Jul 25, 7:08 PM - Jul 25, 9:18 PM
ஆகஸ்ட் 9செவ்வாய்சூரிய உதயம் : ஆகஸ்ட் 09, 6:04 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஆகஸ்ட் 09, 7:00 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஆகஸ்ட் 09, 5:46 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஆகஸ்ட் 10, 2:16 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஆகஸ்ட் 09, 7:00 PM - Aug 09, 9:13 PM
ஆகஸ்ட் 24புதன்கிழமைசூரிய உதயம் : ஆகஸ்ட் 24, 6:10 AMசூரிய அஸ்தமனம் : ஆகஸ்ட் 24, 6:48 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : ஆகஸ்ட் 24, 8:31 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : ஆகஸ்ட் 25, 10:38 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : ஆகஸ்ட் 24, 6:48 PM - ஆகஸ்ட் 24, 9:04 PM
செப்டம்பர் 8வியாழன்சூரிய உதயம் : செப் 08, 6:15 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Sep 08, 6:34 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Sep 08, 12:05 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Sep 08, 9:03 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Sep 08, 6:34 PM - Sep 08, 8:54 PM
செப்டம்பர் 23வெள்ளிக்கிழமைசூரிய உதயம் : செப் 23, 6:19 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Sep 23, 6:18 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Sep 23, 1:18 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Sep 24, 2:31 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Sep 23, 6:18 PM - Sep 23, 8:43 PM
அக்டோபர் 7வெள்ளிக்கிழமைசூரிய உதயம் : அக்டோபர் 07, 6:24 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Oct 07, 6:05 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Oct 07, 7:27 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Oct 08, 5:25 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Oct 07, 6:05 PM - அக்டோபர் 07, 8:33 PM
அக்டோபர் 23ஞாயிறுசூரிய உதயம் : அக்டோபர் 23, 6:31 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Oct 23, 5:51 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Oct 22, 6:03 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : Oct 23, 6:03 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Oct 23, 5:51 PM - அக்டோபர் 23, 8:23 PM
நவம்பர் 5சனிக்கிழமைசூரிய உதயம் : நவம்பர் 05, 6:38 AMசூரிய அஸ்தமனம் : நவம்பர் 05, 5:42 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : நவம்பர் 05, 5:07 PMதிரயோதசி திதி முடிவு : நவம்பர் 06, 4:29 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : நவம்பர் 05, 5:42 PM - நவம்பர் 05, 8:17 PM
நவம்பர் 21திங்கட்கிழமைசூரிய உதயம் : நவம்பர் 21, 6:48 AMசூரிய அஸ்தமனம் : நவம்பர் 21, 5:36 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : நவம்பர் 21, 10:07 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : நவம்பர் 22, 8:49 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : நவம்பர் 21, 5:36 PM - நவம்பர் 21, 8:15 PM
டிசம்பர் 5திங்கள்சூரிய உதயம் : டிசம்பர் 05, 6:58 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Dec 05, 5:36 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Dec 05, 5:58 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Dec 06, 6:47 AMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Dec 05, 5:36 PM - டிசம்பர் 05, 8:17 PM
டிசம்பர் 21புதன்கிழமைசூரிய உதயம் : டிசம்பர் 21, 7:07 AMசூரிய அஸ்தமனம் : Dec 21, 5:41 PMதிரயோதசி திதி ஆரம்பம் : Dec 21, 12:45 AMதிரயோதசி திதி முடிவு : Dec 21, 10:16 PMபிரதோஷ பூஜை நேரம் : Dec 21, 5:41 PM - டிசம்பர் 21, 8:23 PM

top videos

    First published:

    Tags: Sivan