Home /News /lifestyle /

சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் புதிய முயற்சி!

சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் புதிய முயற்சி!

டாக்டர் வெங்கடேஷ் ராஜ்குமாரோடு க்ராந்தி

டாக்டர் வெங்கடேஷ் ராஜ்குமாரோடு க்ராந்தி

உடலுக்கு வெளியேயும் சிறுநீரகத்தை செயல்பட வைக்கும் ஹோப் கருவி - சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் புதிய முயற்சி.
Also see:Published by:Rizwan
First published:

அடுத்த செய்தி