ஹோம் /நியூஸ் /கல்வி /

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு - முழு விவரம்

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு - முழு விவரம்

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

10,11,12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு

எம்பிபிஎஸ், பொறியியல் போன்ற பிரபலமான உயர்க்கல்வி சேர்க்கைக்கு தேவையான மிக முக்கிய பாடங்களுக்கு போதிய கால இடைவெளி இருக்குமாறு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது

 • News18 Tamil
 • 2 minute read
 • Last Updated :
 • Tamil Nadu, India

  2022- 23 கல்வியாண்டிற்கான பொது தேர்வு அட்டவணைகளை மாநில பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி இன்று வெளியிட்டார்.

  10ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ஏப்ரல் 6 முதல் ஏப்ரல் 20 வரை நடைபெறும் என்றும், 11ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 14 முதல் ஏப்ரல் 5 வரை நடைபெறும் என்றும், 12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு மார்ச் 13 முதல் ஏப்ரல் 3 வரை நடைபெறும் என்றும் தெரிவித்தார்.

  10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை

   10.00 a.m. To 10.10 a.m Reading the question paper
   10.10 a.m to 10.15 a.m Verification of Particulars by the Candidate
   10.15 a.m to 1.15 p.m Duration of the Examination

  DATEDAYSUBJECT
   06.04.2023 THURSDAY  Part -I LANGUAGE
   10.04.2023 MONDAY  Part -II ENGLISH
   13.04.2023 THURSDAY  Part -III MATHEMATICS
   15.04.2023 SATURDAY  Part -IV OPTIONAL LANGUAGE
   17.04.2023 MONDAY  Part -III SCIENCE
   20.04.2023 THURSDAY  Part -III SOCIAL SCIENCE

  11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை

  10.00 a.m. To 10.10 a.mReading the question paper
  10.10 a.m to 10.15 a.mVerification of Particulars by the Candidate
  10.15 a.m to 1.15 p.mDuration of the Examination
  DATEDAYSUBJECT
  14.03.2023TUESDAYPart -ILANGUAGE
  16.03.2023THURSDAYPart -IIENGLISH
   20.03.2023 MONDAY Part -IIIPHYSICS ECONOMICSCOMPUTER TECHNOLOGY EMPLOYABILITY SKILLS
      24.03.2023    FRIDAY    Part -IIIBIOLOGY BOTANY HISTORYBUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS BASIC ELECTRONICS ENGINEERINGBASIC CIVIL ENGINEERINGBASIC AUTOMOBILE ENGINEERING BASIC MECHANICAL ENGINEERING TEXTILE TECHNOLOGYOFFICE MANAGEMENT AND SECRETARYSHIP
   28.03.2023 TUESDAY Part -IIICHEMISTRY ACCOUNTANCY GEOGRAPHY
      30.03.2023    THURSDAY    Part -IIICOMMUNICATIVE ENGLISH ETHICS AND INDIAN CULTURE COMPUTER SCIENCE COMPUTER APPLICATIONS BIO-CHEMISTRYADVANCED LANGUAGE(TAMIL) HOME SCIENCEPOLITICAL SCIENCE STATISTICSNURSING VOCATIONALBASIC ELECTRICAL ENGINEERING
      05.04.2023    WEDNESDAY    Part -IIIMATHEMATICS ZOOLOGY COMMERCE MICRO BIOLOGYNUTRITION AND DIETETICS TEXTILE & DRESS DESIGNING FOOD SERVICE MANAGEMENT AGRICULTURAL SCIENCENURSING (General)

  12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை 

  10.00 a.m. To 10.10 a.mReading the question paper
  10.10 a.m to 10.15 a.mVerification of Particulars by the Candidate
  10.15 a.m to 1.15 p.mDuration of the Examination
  DATEDAYSUBJECT
  13.03.2023MONDAYPart -ILANGUAGE
  15.03.2023WEDNESDAYPart -IIENGLISH
       17.03.2023     FRIDAY     Part -IIICOMMUNICATIVE ENGLISH ETHICS AND INDIAN CULTURE COMPUTER SCIENCE COMPUTER APPLICATIONS BIO-CHEMISTRYADVANCED LANGUAGE(TAMIL) HOME SCIENCEPOLITICAL SCIENCE STATISTICSNURSING VOCATIONALBASIC ELECTRICAL ENGINEERING
   21.03.2023 TUESDAY Part -IIIPHYSICS ECONOMICSCOMPUTER TECHNOLOGY
      27.03.2023    MONDAY    Part -IIIMATHEMATICS ZOOLOGY COMMERCE MICRO BIOLOGYNUTRITION AND DIETETICS TEXTILE & DRESS DESIGNING FOOD SERVICE MANAGEMENT AGRICULTURAL SCIENCENURSING (General)
      31.03.2023    FRIDAY    Part -IIIBIOLOGY BOTANY HISTORYBUSINESS MATHEMATICS AND STATISTICS BASIC ELECTRONICS ENGINEERINGBASIC CIVIL ENGINEERINGBASIC AUTOMOBILE ENGINEERING BASIC MECHANICAL ENGINEERING TEXTILE TECHNOLOGYOFFICE MANAGEMENT AND SECRETARYSHIP
   03.04.2023 MONDAY Part -IIICHEMISTRY ACCOUNTANCYGEOGRAPHY

  12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுவைப் பொறுத்து வரையில், எம்பிபிஎஸ், பொறியியல் போன்ற பிரபலமான உயர்க்கல்வி சேர்க்கைக்கு தேவையான மிக முக்கிய பாடங்களுக்கு போதிய கால இடைவெளி இருக்குமாறு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  12ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுவைப் பொறுத்து வரையில், எம்பிபிஎஸ், பொறியியல் போன்ற பிரபலமான உயர்க்கல்வி சேர்க்கைக்கு தேவையான மிக முக்கிய பாடங்களுக்கு போதிய கால இடைவெளி இருக்குமாறு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  உதாரணமாக, இயற்பியல் பாடத்துக்கு 5 நாட்களும் தேதி கணித பாடத்துக்கு 5 நாட்களும், உயிரியியல் பாடத்துக்கு 3  நாட்களும், வேதியியல் பாடத்துக்கு 2 நாட்களும் கால இடைவெளி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

  அதேபோன்று 11ம் வகுப்புக்கும் மிக முக்கிய பாடங்களுக்கு போதிய காலஇடைவெளி இருக்குமாறு அட்டவணை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.

  10ம் வகுப்பில், கணிதத்துக்கு இரண்டு நாட்களும், அறிவியல் பாடத்துக்கு 4 நாட்களும், சமூக அறிவியல் பாடத்துக்கு 2 நாட்களும் கால இடைவெளி  வழங்கப்பட்டுள்ளன.

  Published by:Salanraj R
  First published:

  Tags: 10th Exam, 11th Exam, 12th exam, Anbil Mahesh Poyyamozhi