ஹோம் /நியூஸ் /சென்னை /

சென்னையில் குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதா? அதிகரித்துள்ளதா?...2020, 2021, 2022 ஆண்டுகள் ஓர் ஒப்பீடு..!

சென்னையில் குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதா? அதிகரித்துள்ளதா?...2020, 2021, 2022 ஆண்டுகள் ஓர் ஒப்பீடு..!

மாதிரி படம்

மாதிரி படம்

கடந்த ஆண்டுகளை விட 2022ம் ஆண்டு குற்ற சம்பவங்கள் குறைந்துள்ளதா? அதிகரித்துள்ளதா? என்பதைப் பார்ப்போம்.

  • News18 Tamil
  • 2 minute read
  • Last Updated :
  • Chennai [Madras], India

The Chennai Police Department has reported that there were fewer crimes in Chennai in the year 2022 than the previous years

Murders:

Last year 2020 saw 93 murders. Last year 2021, 94 murders took place. 2022 saw 97 murders. According to the police, among these murders for profit, 2 murders took place in 2020, 10 murders in 2021 and 4 murders in 2022.

Prior hostile killings:

In the above murder cases, 36 murders have been committed in 2021 and 20 murders in 2022 in relation to hostile murder cases. The Chennai police said that the number of hostile killings has decreased compared to previous years and the number of cases of hostile killings has decreased due to the fact that the criminals are under surveillance.

Robberies

According to the police, robbery incidents in 2022 have decreased compared to 2020 and 2021. 17 robbery cases in 2020, 15 robbery cases in 2021 and 11 robbery cases in 2022.

Hijacking Incidents: 

According to the police, the incidents of robbery have also decreased in 2022 compared to previous years. In 2020, there were 470 hijacking incidents, 253 hijacking incidents in 2021, and 230 hijacking incidents in 2022.

Items of high value were stolen:

The cases of theft of high-value items are slightly higher than last year. Accordingly, 30 thefts have taken place in 2020, 29 thefts in 2021 and 35 thefts in 2022.

Low value items stolen:

472 theft cases in 2020, 430 theft cases in 2021 and 503 theft cases in 2022.

Invented Property Cases :

In 2020, 84 percent of property cases have been discovered. By 2021, 78 percent of the assets have been discovered. The police has explained that 75 percent of the assets have been found by 2022.

Recovered include:

Recoveries of lost assets have also been high over the past year. 2020 - 50 percent of assets have been recovered. In 2021, 59 percent of assets have been recovered. According to the Chennai Police, 72 percent of the properties have been recovered by 2022.

First published:

Tags: Chennai, Chennai Police, Crime News