முகப்பு /செய்தி /வணிகம் / வருமான இழப்பை மற்ற லாபத்தால் ஈடுகட்டி வரியைக் குறைக்கும் வழிகள் இதோ!

வருமான இழப்பை மற்ற லாபத்தால் ஈடுகட்டி வரியைக் குறைக்கும் வழிகள் இதோ!

வரி குறைப்பு

வரி குறைப்பு

இந்திய வரிச் சட்டங்கள் வரி செலுத்துவோர், நிதியாண்டில் நஷ்டம் அடைந்திருந்தால், பிற வருமானம் அல்லது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளின் வருமானத்தின் மூலம் சரி செய்து வரியின் அளவை குறைத்துக் கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது.

  • Last Updated :

இந்திய வரிச் சட்டங்கள் வரி செலுத்துவோர், நிதியாண்டில் நஷ்டம் அடைந்திருந்தால், பிற வருமானம் அல்லது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளின் வருமானத்தின் மூலம் சரி செய்து வரியின் அளவை குறைத்துக் கொள்ள வாய்ப்பளிக்கிறது.

வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ், வரி செலுத்துவோர் சம்பாதிக்கும் வருமானம், சம்பளம், வீட்டுச் சொத்து, மூலதன ஆதாயங்கள், வணிகம் அல்லது தொழில் மற்றும் வேறு ஏதேனும் ஆதாரங்களின் கீழ் என்று ஐந்து முக்கியத் தலைப்புகளின் கீழ் வகைப்படுத்துகிறது.

நிதி இழப்பு ஏற்பட்டால் அதை  சரிசெய்வதற்கு இரண்டு வழிமுறைகள் உள்ளன: வகை-உள்  மற்றும் வகை -இடை .  வகை-உள் படி வரி செலுத்துவோர் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையிலுள்ள ஒரு வருமான மூலத்திலிருந்து ஏற்படும் இழப்பை அதே வகையின் கீழ் வரும் மற்றொரு மூலத்திலிருந்து வரும் வருமானத்திற்கு எதிராக ஈடுசெய்ய அனுமதிக்கிறது. உதாரணம், வணிகம் Y இலிருந்து வரும் லாபத்திற்கு எதிராக X வணிகத்திலிருந்து இழப்பை சரிசெய்தல்.

மறுபுறம், வகை -இடை சரிசெய்தல். வரி செலுத்துவோர் ஒரு வருமானத்தின் கீழ் ஏற்படும் இழப்புகளை மற்றொரு வகையின் கீழ் உள்ள வருமானத்திற்கு எதிராக வைக்க அனுமதிக்கிறது. எ.கா., வீட்டுச் சொத்துத் தலைவரின் கீழ் ஏற்படும் இழப்பை சம்பள வருமானத்துடன் சரிசெய்யலாம். வரி செலுத்துவோர் வகை -இடை சரிசெய்தலைக் கருத்தில் கொள்வதற்கு முன் முதலில் வகை-உள் சரிசெய்தலைச் முயற்சிக்க வேண்டும்.

மூலதன இழப்பு

மூலதன சொத்துக்களிலிருந்து எழும் இழப்பு மூலதன இழப்பு எனப்படும். மூலதன இழப்பை மற்ற வகையின் கீழ் உள்ள வருமானத்திற்கு எதிராக சரிகட்டமுடியாது, அதாவது மூலதன இழப்பை மூலதன ஆதாயத்தால் மட்டுமே சரிகட்டமுடியும் ( வீட்டு சொத்து தவிர).

ஷேர் மார்க்கெட் புதுப் பங்கு வெளியீட்டு சந்தை இப்படி தான் இயங்குகிறதா?

மேலும், நீண்ட கால மூலதன இழப்புகளை நீண்ட கால மூலதன ஆதாயங்களுக்கு எதிராக மட்டுமே சரிகட்டமுடியும், அதேசமயம் குறுகிய கால மூலதன இழப்புகளை நீண்ட கால மற்றும் குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்களுக்கு எதிராக சரிசெய்ய முடியும். மூலதன ஆதாய தலைப்பின் கீழ் வருமானத்திற்கு எதிராக மற்ற தவகை  இழப்புகளை சரிசெய்யலாம். 

ஒரு வருடத்தின் சரிசெய்யப்படாத மூலதன இழப்பை அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்லலாம். இருப்பினும், வரி செலுத்துவோர் தங்கள் ITR ஐ சரியான நேரத்தில் தாக்கல் செய்தால் மட்டுமே மூலதன இழப்பை முன்னெடுத்துச் செல்ல முடியும்.

வீட்டுச் சொத்தில் இருந்து இழப்பு

வீட்டுச் சொத்தில் இருந்து இழப்பு ஏற்படுவதற்கான விதிகள் ஒப்பீட்டளவில் தாராளமானவை. விரிவானவை. இது வேறு எந்த வகை வருமானத்திற்கு எதிராக சரிசெய்யப்படலாம், ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டில் ₹2 லட்சம் வரை மட்டுமே சரிகட்டமுடியும். காலக்கெடுவிற்குள் வருமான வரிக் கணக்கு தாக்கல் செய்யப்படாவிட்டாலும், வரி செலுத்துவோர் சரிசெய்யப்படாத இழப்பை அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னெடுத்துச் செல்லலாம். இருப்பினும், அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில், வீட்டுச் சொத்தின் வருமானத்திற்கு எதிராக மட்டுமே அதை சரிகட்டமுடியும். இந்த விதிகள் வணிக சொத்துக்களுக்கும் பொருந்தும்.

தொழில் நஷ்டம்

ஊக வணிகங்களில் இருந்து ஏற்படும் இழப்பு, ஊக வணிகங்களில் இருந்து வரும் வருமானத்திற்கு எதிராக மட்டுமே அமைக்கப்படும். எவ்வாறாயினும், ஊகங்கள் அல்லாத வணிகங்களில் இருந்து ஏற்படும் இழப்புகள் சம்பளத்தைத் தவிர மற்ற வருமான எந்தவொரு வணிக வருமானத்திற்கும் எதிராகவும்,காட்டப்படலாம்.

நஷ்டத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கான விதிகளும் வணிகத்தின் தன்மையைப் பொறுத்தது. ஊக வணிகத்தால் ஏற்படும் சரிசெய்யப்படாத இழப்புகளை தொடர்ந்து நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முடியும். அதே சமயம் ஊக வணிகம் அல்லாத வணிகத்தை அடுத்த எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னோக்கி கொண்டு செல்ல முடியும். வரி செலுத்துவோர் தேய்மானம் மற்றும் சில குறிப்பிட்ட பொருட்களுக்கு விலக்கு கோர அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். பிரிவின் 35AD இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்ட வணிகத்திலிருந்து உறிஞ்சப்படாத தேய்மானம் மற்றும் நஷ்டம் எத்தனை ஆண்டுகள் வேண்டுமானாலும் தொடரலாம்.

 பிற ஆதாரங்கள்

லாட்டரிகள், குறுக்கெழுத்து புதிர்கள், பந்தயங்கள், சீட்டாட்டம், வேறு ஏதேனும் விளையாட்டு அல்லது பந்தயம் அல்லது சூதாட்டம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் இழப்பை சரிகட்டவோ  அல்லது முன்னோக்கி கொண்டு செல்லவோ முடியாது. ஒரே விதிவிலக்கு பந்தய குதிரைகளை சொந்தமாக வைத்திருப்பது மற்றும் பராமரிப்பது போன்ற வணிகத்தின் இழப்பு ஆகும். இதேபோல், ஒரு மெய்நிகர் டிஜிட்டல் சொத்தின் (VDA), (கிரிப்டோகரன்சி மற்றும் தொடர்புடைய சொத்துக்கள்) பரிமாற்றத்தால் ஏற்படும் இழப்பு, மற்றொரு VDA-ல் இருந்து வரும் வருமானத்திற்கு எதிராக சரிகட்டப்படவோ அல்லது அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளுக்கு எடுத்துச் செல்லவோ அனுமதிக்கப்படாது.

First published:

Tags: Economy, House Tax, Income tax, Personal Finance